Published On: Sat, May 23rd, 2020

Fizika za sve kroz pesme… Fizika u pjesmi – prvi dio

Autor: Jojić Milivoje

Za ovu svrhu prilagodio Radoje Janković

English below Serbian language – partial.

1. NIKOLI TESLI

Sveta dušo medju učenima,
blistao si svjetlošću istine,
razgrćući zemaljskse tamnine.

Uzvišeno tvoje nadahnuće
dolazaše iz nebeske kuće,
iz dvorova smišljane blagosti,
njom si vodjen od rane mladosti.

U njedrima čovječanstva
ne bi takvog tihog dostojanstva.

Vrelo žive razgorene misli
zapalilo iskre osvješćenja,
na putima ljudskog prosvjetljenja.

Ne navikla na spodopstva lazi,
tvoja duša nove staze traži.

Davao si takva objašnjenja ,
u kojima mrve od zla nema.

Blago zvijezdi koja te vodila,
velik narod koji te imao
veliko si sjeme posijao
paleć luču električnog kola
blaga dušo blaženi Nikola.

Nikola Tesla

ALBERTU AJNŠTAJNU

Ukloniti eter iz vasione,
postaviti relativne referentne sisteme,
autonomne za svakog posmatrača.


Pratiti djelovanje sila kroz eone
mogla je volja malo jača.

Upamćen po modeliranju
složenih matematickih apooksimacija,
njihovog obrazlaganja te naknadnih modifikacija.

O svijetu čestičnog medju djelovanja
najljepše on je umio da sanja,
ostvario složena teorijska računanja
poznata u svijetu kao teorija o relativitetu.

Albert Ajnštajn

– BLJESAK.-
NJEGOŠU RADOVU PETROVIĆU

Sto je Rade vladar Crnogorski,
kada vijenac saplitaše gorski
mišlju svojom mogao da spozna ,
kad pred njime blijesnu mikro kozma.

Da zamjeri iz kamenog krša
gospodama naučene misli
Pitagoru a i Epikuru,
kritikujuć njino djelovanje
što su ljudsko unizili znanje,

Kako nisu uspijeli da shvate
da svijet nije misao slobodna,
gospodarstvu ljudskoga talenta
no bliješteće polje mirovito
sve sijuce sile svemoguće.

Vladika Rade Petrović Njegoš

-SILA-

GOSPODARU I SPASITELJU SVEMIRA ISUSU HRISTU-

Sila dobre ljubavne toplote
stvara sjajne uslove životne,
stvara judsku i ostale rase
nadajuć se da će da se spase,
svako ko se spasavanju nada
od poćetka vremena do sada.

Od prvoga trena iskricenja
kad namjera otrki lice svoje,
za dizaje u nebesku sferu
onih što su utvrdili vjeru,
u jedinog dobrodjelatnika
nad silama tamnim pobjednika.

Lučonošu našeg isijanja
vladičanskog sjajnog uspinjanja,
na bregove blistave jasnoće
odakle se radja rajsko voće
rajsko voće dušine nahrane
koje neće nikad da nestane.

Dokle sunce sa nebesa grije
dokle kosmos lice zvijezdom mije
dokle ima ljudi i stvorenja,
u svijetovima uznesenja,
savršenog toplostrujnog raba,
neoblačnog vedritelja dana,
sve složenog bivstveničkog cara
čija riječ sve stvoreno stvara.

U zamišlju krila obručenja
nastala je nakana riješenja,
svake teške naše zagonetke
od predačkog amaneta nama
do konačnog ljudskoga saznanja.

Blagoslovom ovaj svijet blista
darovanim od gospoda Hrista.

Isus Hristos Spasitelj

-FIZIKALNO VRIJEME-

Činjenica , ustanovljena
principima empirijske metodologije rada-
istraživača materijalne komponente stvarnosti,
govori u prilog tezi
da se poznate fizikalne manifestacije
odvijaju u vremenskoj dimenziji realnosti.

Energija svemirska čista
kad poželi da se smiri
materijalnim obličjem
u vremenu se uokviri.

Čestica materijalnih bezbrojan skup,
pleše u ritmu vasione,
puneći komade vremena
eone.

Snagom jake sile
nuklearnog sjemena,
gravitacija
fundamentalno potkovana
elektro magnetizmom
podupire temelje vremena

.Masivna tijela nebeska
emituju svjetlost
uz poneku visoko energetsku promjenu
sjajem zvijezda daju ukras vremenu.

Povrsina duzini sapce
dubinom glasa koji se izvija
iz prostornih dimenzija
o toplini zagrljaja vremena.

Prostor vremenu pruza plodnost ravnice
to su dvije strane jedne kovanice.

U potrazi za prirodom vremena
misaoni napravimo skok,
vremena na nekim mjestima nema
a negdje je precizan hronoloski tok,

Bas je divno sto je vrijeme relativno.


Arow of time- Strela vremena

-OSNOVNE FIZIKALNE SILE —

Osnovni tenzor poznatog svijeta
četiri sile prirodne čine,
djelujući na različite načine.

Postoji sila što stvara vezu elektriciteta,
sa jakim poljima dejstva permanentnog magneta.
Jedino je berićetna i sretna
kad postane elektro magnetna.

Po snazi zauzima drugo mjesto
što se medju silama ne dogadja često.
Djeluje u svome polju,
u kome svoju iskazuje volju.

Ponekad privlači, pnekad odbija,
teži da se prostire , a zamisliti možemo i kako se potire.
sama ili uz sadejstvo drugih sila
sa kojma je gnijezdo svijeta svila.

Sa silom velike snage
drži na okupu atomske brigade
da u okviru materijalne forme
ispune osnovne kosmičke norme.

Bože hvala ti svaka što
postoji nuklearna sila jaka,
– u skupu drži protone, neutrone,
kvarkove u šarenim bojama,
do veličine struna u stepenu reda – ne diže se buna.

Da nije sile jake kvarkovi bi se razdvojili
i sve u crno obojili,
u nekontrolisanom pretvaranju u energiju čistu
svijet bi dospio na crnu listu.

Trud bi mu bio djabe,
da nije nuklearne sile slabe,
na sve djeluje čestice
osim na pose koje silu nose.

Zove se slaba jer nema snage da
privuče sve joj drage oblike,
organizovane materije
zbog čega se smatra jednim
od čuvara svemirske simetrije.

Stvara formacije uz pomoć sile gravitacije,
koja posjeduje specifikacije.
gravitacija je zavisna od broja čestica mase,
uvijek djeluje privlačno bilo vedro ili oblačno.

Ona je poput vasionskg bila,
koja odredjuje,
i prostor,
u vremenu rasporedjuje,

Posmatrana u beskrajnom čestica skupu,
stvara jaka polja pretvarajuci ih u crnu rupu,
-koja guta planete, zvijezde, energiju,materiju
stacionirana stanja , vrijeme, seme, sisteme.

Tajanstvena je bajka djelovanja sila
što moć svoju na nas izliva

Možda će se doci do razriješenja
kad moćni ciklotron potvrdi veliku teoriju objedinjenja.

Fizičke sile

-KLASIČNE CRNE RUPE–

Razumijevanje procesa
nastanak klasičnih crnih rupa
zahtijeva razumijevanje nekoliko
teorijskih postavki, skupa.

Teorija o nastanku zvijezda
direktno se veže
za ogromne oblake plina
oblikovane sopstvenom silom teže.

Središte oblaka plina,
ogromnu gustinu ima,
što direktno implicira
destrukciju sklada tišine
rezultirajući raspadom koherentne cjeline.

Posljedice takvog djela
masivna su nebeska tijela
koja nebom jezde
postepeno se pretvarajuci u zvijezde.

Nuklearna reakcija u središtu zvijezda
smisla ima zbog energije iz transformacija,
elementarne strukture vodonika
u elementarnu strukturu helijuma.

Neumoljiva sila vremena
rezerve vodonika tanji,
ustupajući mjesto istrošenom helijumu
po prilično stabilnom zakonu poznatom u univerzumu.

Jezgro zvijezde se gasi
dok vanjski omotač znatno
dobija na masi.

Spoljašnji sloj plina
u svemir eksplodira
a jezgro tendenciju pretvaranja
u neutronsku zvijezdu ima.

Osnovna karakteristika zvijezde
sastavljene od neutrona je
težina njenih čestica od nekoliko miliona tona

Jezgro zvijezde se gasi
dok vanjski omotač znatno
dobija na masi.

Spoljašnji sloj plina
u svemir eksplodira
a jezgro tendenciju pretvaranja
u neutronsku zvijezdu ima.

Osnovna karakteristika zvijezde
sastavljene od neutrona,
je težina njenih čestica
od nekoliko miliona tona.

Čestice približavajući se kritičnoj masi
prelaze Cendarasekarovu granicu
definisanosti posljednje tačke reakcije
teških čestica.

Postujući Paulijevo načelo isključenja
po kome u jednom sistemu nereda,
za dvije čestice istog spina , brzine i mase
identičnog mjesta nema-
odakle počinje stanje
kataklizmičke implozije ni više ni manje.
.

.Ogromnom gravitacijom izobličujuje
strukturu prostorno vremenskog kontinuuma,
rastežući je do beskrajnosti,
stvorena crna rupa egsisitira
do kraja singularnosti.

Crna rupa

-KVARKOVI –


Medju najmanje oblike
materijalne forme spadaš,
ali daleko od toga
da možes sam da vladaš,
svojm carstvom
pod atomskim prostranstvom.

Iako si mali, prilično si jak,
održavaš jezgro prvog oblika
funkcionisanja materije,
dugovječni si kvark.

U raznim se bojama nalaziš,
orbitiraš šarao u skupu,
trojica od vas kad naprave grupu
tad je ona u obliku protona,
u kojoj su usred dana i mrkloga mraka
u akciji sva tri kvarka.

Osnovna si čestica
dugovječnog stanja
temelj stvaranja i
atomskog razaranja.

Opasne su pod atomske struje
jedan kvark uvijek snuje,
da neutron ili proton osnuje
i da s njim uz elektron
izgradi a – tom.

Kvarkovi

FIZIKALNO POLJE-

Usmjereni tokovi sile
pojavom polja rezultuju,
mjerljivim vrijednostima polja
mogućnost daju da se emituju.

Postojanje polja je izvijesno
kroz čitavi prostorno vremenski kontinuum trajanja
u ravni potencijalne analize umom
kroz neumitna pravila opstajanja.

Jedinstvo polja je stabilno
u predpostavci o koegsistentnosti
nasuprot tezi o narušenju reda
na koju svaki istraživač posebice gleda

Još ako je polje živo, životonosno
plodno plodonosno,
nikad kraja ljudskoj sreći
iz živoga polja izrastaju životi najveci.

U fizici je najbolje fizikalno biti polje.

Morfogenetsko polje

–TALASNA DUZINA-

Oscilator osciluje,
silu polja emituje.

Talasi se kroz prirodnu sredinu krecu
nadajuć se provodniku,
traže svoju srecu.

Bregovi i dolje pune zračnu tišinu,
sa preciznim razmakom medju njima
koji predstavlja talasnu dužinu

Teslin oscilator

– MASA –


Masa predstavlja količinu materije
u jednom tijelu
otpor ubrzanju i inerciju cijelu

Bazni je pokazatelj
opisa tjelesnoga vida
obličnog pogleda
predmetnog izgleda.

Dimenzioni je sadržalac
prostorne informacije
kompatibilne sa zahtjevima
vremenske performancije.

Gubi svojstvo oblika
u prisustvu velike gravitacije
u nastupu realne
fizikalno kontinuumske manipulacije.

Masa, teg za merenje težine-mase pomoću decimalne vage

– PULSAR-

U registru prirodnih radio emisija
Kembridjskoga instituta za radio emisije
pod rednim brojem dvjesta sedamdeset tri
zaveden preciznom naučnom metodom stojiš ti
talasu elektro magnetni.

To je kratka precizna učestalost emisije
koja preko hipotetičkog etra
ostvaruje radnju trans misije.

Talas je čisti i uvijek isti
prirode je sami dar
proizvod učestale pulsirajuće kontrakcije
nebeskog tijela zvanog pulsar.

Pulsar

-ČESTICA-
Čestica je materije mala
hiljada bi u naprstak stala.

Karakter je njenog postojanja
u dubokom odsjaju nastanja,
kroz brzine u dimenzionu
ispunio cijelu vasionu,
oblikujuć silom svemogućstva
formu dijela ćestičnoga tijela.

Dajući joj stanje atributno
sa osnovnom bazom u trajanju
osmišljajuć njenu energiju
u masenom ekvivalentu
kad orbitnu dobija poentu.

Sa izvijesnim naelektrisanjem
ne koseć se sa poznatim znanjem
čiji dijapazon ponosi se s tim
što je čestici darovao spin

-Svojstvo slično vrtenju ali ne identično sa njim-

Čestice formiraju prostornu ljepotu
unutarjem stremeći zivotu.

Elektron

-CITAT O FUNKCIONISANJU TRANSFORMATORA-

Promjenjiva struja u primaru
stvara u zeljeznom jezgru,
promjenjivo magnetno polje.
Dok magnetne silnice prolaze
kroz ravnine navojaka sekundara
indukujuć elektromagnetnu silu
da bi napon napinjo se bolje.

Ako se na napon priključi
spoljašnji provodnik
stvarajući kolo čestičnih oluja
pojavljuje se sekundarna struja.

Zbog spriječavanja nekontrolisane indukcije
u jezgru transformatora
limom se ono oblaže
da bi se gubitak energije podnio što blaze.

Praktično je potvrdjeno nek se čuje
da bez transformatora
nema promjene napona i jačine struje.

Trofazni energetski transformator u toku montaže visokonaponskog postrojenja spoljašnje izvedbe

NIKOLA TESLA

Holy soul among scholars,
you shone with the light of truth,
unraveling the earth’s darkness.

Your sublime inspiration
coming from the house of heaven,
from the courts of meaningful gentleness,
you have been guided by it since your early youth.

In the bosom of humanity
there would be no such quiet dignity.

Hot living inflamed thoughts
ignited sparks of awareness,
on the paths of human enlightenment.

Not used to the decency of lies,
your soul seeks new paths.

You gave such explanations,
in which there is no crumb of evil.

Blessed is the star that guided you,
a great people who had you
you sowed great seed
thumb light electric circuit
mild darling blessed Nicholas.

.

2. ALBERT EINSTEIN

Remove ether from the universe,
set up relative reference systems,
autonomous for each observer.
Monitor the action of forces through eons
the will could be a little stronger.

Memorized by modeling
complex mathematical apoximations,
their rationale and subsequent modifications.

About the world of particle action
the most beautiful he could dream,
accomplished complex theoretical calculations
known in the world as the theory of relativity.

3, NJEGOSU RADOVOM PETROVICHU

As Rade is the ruler of Montenegro,
when the wreath mountain poetry
he could know in his mind,
when micro cosmos flashes before him.

To resent from the stone cross
gentlemen learned thoughts
Pythagoras and Epicurus,
criticizing its action
that they have humiliated human knowledge,

How they failed to understand
that the world is not thought free,
the economy of human talent
but the glittering field is peaceful
all the shining forces of the Almighty

4,.4

The power of good love warmth
creates great living conditions,
creates Judaic and other races
hoping to be saved,
anyone who hopes for salvation
from the beginning of time until now.

From the first moment of sparking
when the intention reveals its face,
for rises into the celestial sphere
those who have established the faith,
in the sole benefactor
over the dark forces of the victor.

Lighttaker of our radiance
of the bishop’s great ascent,
on the shores of radiant clarity
whence the fruit of paradise is born
heavenly fruit of the soul of nourishment
which will never disappear.

As long as the sun from the heavens warms
as long as the cosmos washes its face with a star
as long as there are people and creatures,
in the worlds of ascension,
perfect heat use,
cloudless cheerleader of the day,
an all-complex bivouac emperor
whose word creates all creation.

In the idea of a rim wing
the intention was to resolve,
of every difficult puzzle of ours
from the ancestral bequest to us
to the ultimate human cognition.

.With blessing this world shines
given by the Lord Christ

About the Author

- Radoje - Rade Jankovic Electrician, Electrical Technician, Electrical Engineer, PhD, Ecologist, Environmentalist, Designer, Educator, Investigator... Today PROFESSIONAL TECHNICAL WRITER AND DOCUMENTATOR Massive practical experience in almost all fields of electrical engineering over 40 years. My International education group in Facebook: EEEW - ELECTRICAL & ELECTRONIC EDUCATION WORLD where published more than 8000 small or bigger articles, lessons, technical advice, projects, technical calculations, test questions with and without answers, illustrated test questions with and without answers; all my original works and few thousands of may original photos from practice, drawings, circuit diagrams, environmental lessons and examples from everyday practice etc., etc.

Displaying 3 Comments
Have Your Say
  1. Wow! Thank you! I always needed to write on my blog something like that. Can I take a portion of your post to my blog?

  2. hey there and thank you for your info – I’ve certainly picked up something new from right here. I did however expertise some technical issues using this web site, as I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective exciting content. Make sure you update this again very soon..

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Fizika za sve kroz pesme… Fizika u pjesmi – prvi dio