Text: Radoje Jankovic.

Photos: Mirsad Zahirović

DALEKOVODI NA DRVENIM STUBOVIMA

Zamena starog novim drvenim  A stuba na postojeće nogare dalekovoda 10 kV.

Provodnici na potpornim izolatorima i sa duplom vezom.

Zbog nemogućnosti odvrtanja izolatora na desnoj konzoli isti nisu zamenjeni novim.

Sl. 1. Izgled betonskih nogara posle demontaže drvenih krakova A-stuba.

Sl. 2. Bušenje rupa na glavi stuba za pričvršćivanje konzola za izolatore.

Sl. 3. Izgled A stuba posle montiranja.

Sl. 4. Izgled fiksiranog drvenog stuba za betonske nogare.

Sl. 5. Montiranje konzola sa izolatorima na A stub.

Sl. 6. Detaljniji pogled na montiranje konzola sa izolatorima.

Sl. 7. Izrada vezova Alučel užadi faznih provodnika na izolatorima.

Sl. 8. Detaljnija slika izrada vezova provodnika na izolatorima.

Sl. 9. Završen fiksiranje provodnika na glavi stuba.

Sl. 10. Novi A – stub levo i stari desno.

Originalni rad.