Dalekovodi visokog napona na drvenim stubovima

Text: Radoje Jankovic. Photos: Mirsad Zahirović DALEKOVODI NA DRVENIM STUBOVIMA Zamena starog novim drvenim  A stuba na postojeće nogare dalekovoda 10 kV. Provodnici na potpornim izolatorima i sa duplom vezom. Zbog nemogućnosti odvrtanja izolatora na desnoj konzoli isti nisu zamenjeni novim. Sl. 1. Izgled betonskih nogara posle demontaže drvenih krakova A-stuba. Sl. 2. Bušenje rupa […]